Projekt domu Nel II

Typowy projekt domu Nel II pracowni projektowej Dominanta – http://www.dominanta.pl/