Rama lustra ze starego drewna.

Rama wykonana z desek ciętych ze starych belek ciosanych.