Szkicowaie w programie autocad za pomocą polecenia szkicuj

Rysowanie na ekranie komputera za pomocą myszki.