Wymagania dotyczące dokumentacji budowlanych

0
Oprawa dokumentacji budowlanej została szczegółowa omówiona w przepisach prawnych z zakresu Prawa budowlanego. Jak powinna wyglądać oprawa introligatorska? Gdzie znajdziemy profesjonalne oprawy dokumentów?

Projekt budowlany

Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim, z zachowaniem czytelności i jednoznaczności, a także z oznaczeniami graficznymi i literowymi. Oprawa dokumentacji budowlanej tego typu powinna być wykonana tak, aby niemożliwa była dekompletacja. Przepisy wskazują, że oprawa introligatorska w tomy może obejmować:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z załącznikami,
  • oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z publiczną drogą,
  • projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Wielotomowa oprawa jest dopuszczalna także wtedy, gdy inwestycja objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę wskazuje kilka obiektów budowlanych.

Profesjonalne oprawy dokumentów

Oprawa dokumentów budowlanych powinna odznaczać się trwałością i wytrzymałością. Usługi tego typu znajdziemy w wielu drukarniach, które korzystają z nowoczesnego sprzętu pozwalającego uzyskać pożądane efekty.

Drukarnie zajmują się wykonywaniem wielu technik oprawy, w tym przypadku korzystają z trwałego spięcia kart i arkuszy projektów budowlanych. Ich zszycie lub zbindowanie także jest możliwe, pod warunkiem, że zostanie wykonane w sposób uniemożliwiający dekompletację dokumentacji. Pewnym zabezpieczeniem takich dokumentów jest także opatrzenie ich numeracją, wraz ze wszystkimi arkuszami i załącznikami. Dodatkowo warto wspomnieć, że dopuszczalne jest pieczętowanie ponumerowanych stron pieczęcią organu, który zatwierdził projekt budowlany. Jest to rozwiązania powszechnie stosowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Wymogi dotyczące projektu budowlanego

Dokumentacja budowlana na stronie tytułowej musi zawierać wszystkie potrzebne dane odnoszące się do obiektu budowlanego. Są to m.in.; nazwa, adres, kategoria obiektu, ewidencja, dane inwestora, spis zawartości, dane jednostki wykonującej projekt.

Pamiętajmy o tym, że na każdym rysunku konieczne jest umieszczenie tabeli z danymi obiektu, który ma powstać – skala i numer rysunku, dane dotyczące projektanta, podpis i data, specjalność projektanta i uprawnienia budowlane. Rysunkowa część musi zostać sporządzona z zachowaniem odpowiedniej skali, która dopasowana jest do specyfiki obiektu budowlanego i precyzji oznaczeń graficznych na danych rysunkach. Najczęściej duże obiekty rysowane są w skali 1:200, a mniejsze w skali 1:100. Na rysunkach muszą być zamieszczone wszelkie elewacje, rzuty kondygnacji, przekroje i widok dachu.

Oprawa dokumentacji budowlanej jest bardzo ważnym aspektem i należy w tym przypadku postawić na pomoc specjalistów. Profesjonalne oprawy dokumentów znajdziemy w drukarniach, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Warto zauważyć, że wszelkie aspekty związane z taką oprawą są określone w przepisach prawnych, dlatego trzeba ich przestrzegać.

Współautorem artykułu jest Ksero A0 – drukarnia w Poznaniu oferująca profesjonalne oprawy dokumentacji budowlanych.

Podziel się ze znajomymi

Pozostaw odpowiedź