Płot myśliwski w wyżynnym krajobrazie

Płot myśliwski otaczający działkę. Swoją ażurową i lekką konstrukcja oddziela teren prywatny nie dominując widoku. Te płoty drewniane dobrze wyglądają na tle wyżynnych krajobrazów.