Projekt oświetlenia elewacji – oświetlenie strefy wejścia